Український ПЕН і translit e.V. шукають німецьких перекладачів з української мови для участі в онлайн-резиденції

3003
Роздрукувати
Український ПЕН і translit e.V. шукають німецьких перекладачів з української мови для участі в онлайн-резиденції

За підтримки УКФ і німецької організації Stiftung EVZ Український ПЕН і translit e.V. організовують online-резиденцію для п’яти німецькомовних перекладачів з української мови. Метою проекту є налагодження зв'язків між літературними і перекладацькими колами в Україні та Німеччині.

На початку проекту десять відомих українських есеїстів напишуть по одному есею на тему "Майбутнє, якого ми прагнемо" (обсяг – до 20 000 знаків). П’ять перекладачів з Німеччини, відібраних за конкурсом, перекладуть ці тексти німецькою та будуть запрошені на тижневу онлайн-резиденцію, що відбудеться 25-31 серпня 2020 року. Під час онлайн-резиденції перекладачі матимуть змогу працювати над перекладом з авторами есеїв, а також відвідувати онлайн-воркшопи та онлайн-семінари (відеозв'язок за допомогою Zoom), присвячені обговоренню сучасної української літератури, українського книжкового ринку й технікам перекладу. Результатом проекту стане збірка есеїв, яка вийде українською у видавництві “Темпора” і згодом, в перекладі, – в одному з німецьких видавництв.

Автори нашої збірки

Катерина Ботанова, Володимир Єрмоленко, Сергій Жадан, Вахтанґ Кебуладзе, Андрій Курков, Тарас Лютий, Таня Малярчук, Тарас Прохасько, Юрій Прохасько, Наталка Сняданко.

Кого ми шукаємо?

Німецькомовних перекладачів-славістів, які бажають підвищити свою компетентність і взяти участь в українсько-німецькому культурному обміні. Ми шукаємо перекладачів з високим рівнем володіння українською або іншою слов’янською мовою. Бажаний досвід роботи з художнім або науковим перекладом*.

Окрім можливості познайомитися й поспівпрацювати з ключовими представниками української літературної спільноти, переможці відбору перекладачів отримають грошову винагороду у розмірі 400 UAH/стор**.

Для участі в конкурсі надсилайте на адресу ukraine.pen@gmail.com:

– автобіографію;
– короткий мотиваційний лист із зазначенням вашого професійного або навчального напрямку та обґрунтуванням, чому ви хочете взяти участь у нашому проекті (до 300 слів);
– приклади Ваших перекладів (за наявності).

Дедлайн подачі заявок 20 липня 2020 року.

Долучайтеся до нашого проекту й до розширення українсько-німецької літературної спільноти!

*Перевага надаватиметься заявникам, що працюють з українською мовою, мають опубліковані чи неопубліковані переклади, а також молодим перекладачам віком від 16 до 35 років.

**З урахуванням обов’язкових податків. Одна сторінка – 1800 знаків.

Про організаторів

Український ПЕН – культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських інтелектуалів – письменників, журналістів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів. Налічує 128 членів і є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН. Є співзасновником Премій імені Василя Стуса, імені Юрія Шевельова та імені Георгія Ґонґадзе, а також Харківської літературної резиденції.

translit e.V. – громадське об’єднання перекладачів та культурних діячів, які мають на меті сприяння культурному обміну між німецькомовним простором та Східною Європою. Існує від 2010 року в Берліні.

Координатор – Андрій Вахтель, vakhtel.andrii@gmail.com

Куратор – Вахтанґ Кебуладзе, kebuladze.vakhtang@gmail.com

Комунікаційна менеджерка – Катерина Толокольнікова, tolokate@gmail.com

Німецько-український проект "Онлайн-резиденція для німецьких перекладачів" відбувається за підтримки партнерської програми "Культура для змін" Українського культурного фонду та програми "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" Фонду "Пам'ять, відповідальність та майбутнє" (EVZ). Український ПЕН несе відповідальність за зміст.


Das PEN-Zentrum Ukraine und der translit e.V. schreiben für Übersetzer/innen aus dem Ukrainischen für die Teilnahme an einer Online-Residenz aus

Über das Projekt

Mit Unterstützung des Ukrainischen Kulturfonds und der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft" organisieren das PEN-Zentrum Ukraine und der translit e.V. eine Online-Residenz für deutschsprachige Übersetzer/innen aus dem Ukrainischen. Ziel des Projekts ist es, Verbindungen zwischen den Literatur- und Übersetzungsszenen in der Ukraine und in Deutschland herzustellen.

Zu Beginn des Projekts werden zehn bekannte ukrainische Essayist/innen jeweils einen Essay zum Thema "Die Zukunft, die wir uns wünschen" schreiben (bis zu 20.000 Zeichen). Fünf im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählte Übersetzer/innen aus Deutschland werden diese Texte ins Deutsche übertragen und vom 25. bis 31. August 2020 zu einer einwöchigen Online-Residenz eingeladen. Während der Online-Residenz haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, mit den Essay-Autor/innen an den Übersetzungen zu arbeiten sowie an Online-Workshops bzw. Online-Seminaren (via Zoom) zur zeitgenössischen ukrainischen Literatur, zum ukrainischen Buchmarkt und zur Methodik des Übersetzens teilzunehmen. Das Projekt wird zu einer Publikation der Sammlung von Essays führen, deren Originalversion (auf Ukrainisch) in der Ukraine und die übersetzte Version (auf Deutsch) in Deutschland veröffentlicht werden wird.

Die Autor/innen der Essays

Kateryna Botanova, Vakhtang Kebuladze, Andrij Kurkow, Taras Lyuty, Tanja Maljartschuk, Taras Prokhasko, Yurii Prokhasko, Natalka Sniadanko, Wolodymyr Yermolenko, Serhij Zhadan.

Wen suchen wir?

Deutschsprachige Übersetzer/innen, die mit slawischen Sprachen arbeiten und ihre Kompetenz erweitern sowie am ukrainisch-deutschen Kulturaustausch teilnehmen wollen. Wir suchen nach Übersetzer/innen mit sehr guten Kenntnissen der ukrainischen bzw. einer anderen slawischen Sprache. Wünschenswert ist die Erfahrung mit literarischer Übersetzung.*

Neben der Gelegenheit, wichtige Vertreter/innen der ukrainischen Literaturszene persönlich kennenzulernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, erhalten die zur Online-Residenz eingeladenen Übersetzer/innen ein Honorar von 400 UAH pro Seite.**

Um am Wettbewerb teilzunehmen, bitte senden Sie an ukraine.pen@gmail.com:
– einen Lebenslauf;
– ein kurzes Motivationsschreiben mit Angabe Ihrer Berufs- bzw. Studienrichtung und einer Erklärung, warum Sie an unserem Projekt teilnehmen möchten (max. 300 Wörter);
– Beispiele Ihrer Übersetzungen (falls verfügbar).

Antragsfrist – 20. Juli 2020.

Schließen Sie sich unserem Projekt und der Erweiterung der ukrainisch-deutschen Literaturgemeinschaft an!

*Den Vorzug wird denjenigen Bewerbern gegeben, die mit der ukrainischen Sprache arbeiten, die veröffentlichte oder unveröffentlichte Übersetzungen haben sowie jünger als 35 Jahre sind.
**Einschließlich obligatorischer Steuern. Eine Seite – 1800 Zeichen.

Über die Organisator/innen

Das PEN-Zentrum Ukraine ist eine öffentliche Organisation für Kultur und Menschenrechte, die ukrainische Intellektuelle vereint – Schriftsteller, Journalisten, Wissenschaftler, Verleger, Übersetzer, Menschenrechtsaktivisten, Kulturmanager. Es hat 128 Mitglieder und ist eines der 146 nationalen Zentren des PEN International. Es ist Mitbegründer der Vasyl Stus, Jurij Schewelow und Heorhij Gongadse Preise sowie der Charkiwer Literaturresidenz.

translit e.V. ist ein Zusammenschluss von Übersetzern und Kulturmittlern, der den literarischen und kulturellen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Europas Osten zum Ziel hat. Die Organisation wurde 2010 in Berlin gegründet.

Projektkoordinator – Andrij Vakhtel, vakhtel.andrii@gmail.com
Projektkurator – Vakhtang Kebuladze, kebuladze.vakhtang@gmail.com
Kommunikationsmanagerin – Kateryna Tolokolnikowa, tolokate@gmail.com

Das deutsch-ukrainische Projekt "Online-Residenz für deutsche Übersetzer" wird durch das gemeinsame Förderprogramm" Culture for Change "des Ukrainischen Kulturfonds und des Programms" Meet up: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen" der Stiftung EVZ unterstützt.

17 червня 2020
3003
Підтримайте нашу роботу

Нам потрібна ваша допомога, аби створювати проєкти та матеріали, покликані відстоювати свободу слова, популяризувати українську культуру і цінності незалежної журналістики.

Ваш внесок – це підтримка дискусій, премій, фестивалів, поїздок авторів у регіони та книжкових видань ПЕН.

Підтримати ПЕН

Радимо переглянути: