Кебуладзе Вахтанґ

Народився 12 лютого 1972 року в Києві. Філософ, письменник, перекладач. Професор філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Доктор філософських наук.

З 1989 по 1994: навчався на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1994 року захистив дипломну роботу на тему “Кант і російська релігійна філософія”.

У 1994–1997 роках проходив аспірантуру на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З жовтня 1998 року – молодший науковий співробітник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1998 року захистив дисертацію на тему “Інтерсуб’єктивне вчення Е. Гусерля як трансцендентальне тло феноменологічної концепції досвіду А. Шюца”, отримав науковий ступень кандидата філософських наук.

З жовтня 1998 по січень 2000 проходив наукове стажування на філософському факультету (спеціальність філософія) та факультеті соціальних наук (спеціальність соціологія) університету м. Констанц (ФРН) за фінансової підтримки німецького фонду DAAD (Німецька академічна служба обміну).

З 2000 по 2005 – асистент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2006 по 2016 – доцент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У червні 2012 року захистив дисертацію на тему “Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології”, отримав науковий ступень доктора філософських наук.

Від липня 2016 року – професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Лауреат премії імені Юрія Шевельова (2016).

Бібліографія:

Книжки:

Феноменологія. Навчальний посібник – К.: ППС-2002, 2005 – 120 c.

Феноменологія досвіду. – К.: Дух і Літера, 2011. – 280 с. (другий наклад 2012).

Чарунки долі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с.

Книжки у співавторстві:

Основи практичної філософії. Підручник; [за ред. А. М. Лоя]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 511 с.

Філософська освіта в Україні: історія і сучасність: Колективна монографія; [за ред. М. Л. Ткачук]. – К.: ТОВ “Аграр Медіа Груп”, 2011. – 419 с.

После советского марксизма: история, философия, социология и психоанализ в национальных контекстах (Беларусь, Украина); [сост., науч. ред. О. Шпарага]. – Вильнюс: ЕГУ, 2013. – 284 с.

Öffentlichkeit und Demokratie in der Metamorphose; [hrsg. Von Peter Nitschke und Mirko Wischke]. – Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013. – (Aktuelle Probleme moderner Gesellschaften) – 158 с.

Щитцова Т., Глухова И., Кебуладзе В. и др. Ты хочешь поговорить об этом? Новая психологическая культура в постсоветской Беларуси и Украине; [сост., науч. ред. Т. Щитцова]. – Вильнюс: ЕГУ, 2014. – 358 с.

Политики знания и научные сообщества; [под ред. В. Кебуладзе]. – Вильнюс: ЕГУ, 2015. – 210 с.

Україна в історіях та оповідях. Есеї українських інтелектуалів. – К.: К.І.С., 2019. – 304 с.

Мости замість стін; [упорядниця Тетяна Терен]. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2020. – 144 с.

Майбутнє, якого ми прагнемо; [упорядник і відповідальний редактор В. Кебуладзе]. – Київ: Темпора, 2020. – 216.

Ukraine in Histories and Stories. Essays by Ukrainian Intellectuals. – Hannover: Ibidem Verlag, 2020. – 274 p.

Основні переклади:

Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого. – К.: ППС-2002. – 2004, 205 с. (з німецької).

Гусерль Е. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки. – К.: ППС-2002. – 2009, 354 с. (з німецької).

Шюц. А., Лукман Т. Структури життєсвіту – К.: Український центр духовної культури. – 2004, 558 с. (з німецької).

Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди. – К.: Темпора, 2018. – 800 с. (з німецької) – Книжка року (2018) в номінації “Софія”.

Гусерль Е. Ідеї чистої феноменології і феноменологічної філософії: Книга перша. Загальний вступ до чистої феноменології; [пер. з нім. і коментарі В. Кебуладзе]. – Харків: Фоліо, 2020. – 348 с. – (Бібліотека класичної світової наукової думки) – (з німецької).