Лучук Тарас

Народився 1962 року у Львові. Літературознавець, перекладач, поет. Теоретик літературного ар’єрґарду.
Закінчив факультет іноземних мов Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «класична філологія» (1985) та аспірантуру Інституту літератури ім. Тараса Шевченка АН УРСР за спеціальністю «німецька література» (1989). Захистив дисертацію на тему: «Східноєвропейські корені творчості Йоганнеса Бобровського». Кандидат філологічних наук.

У 1990–2006 — науковий працівник відділу української літератури Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України (до 1993 — відділ літератури Інституту суспільних наук АН УРСР/України). 1994–2006 — доцент Львівської Богословської Академії (з 2002 — Український католицький університет), 2003–2006 — завідувач кафедри класичних мов УКУ. Від 2002 (дотепер) — доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Опублікував понад 100 наукових статей з ґерманістики, сорабістики, класичної філології, перекладознавства, україністики й теорії літератури. Стипендіат Австрійської служби академічних обмінів (1991, 2016) та Програми академічних обмінів ім. Фулбрайта (2006). Член Наукового товариства ім. Шевченка (з 1990) та Асоціації українських письменників (з 1998).

Перекладає з давньогрецької, латинської, німецької та російської. Переклав діалоги Платона та логічні трактати Арістотеля, «Записки про Ґалльську війну» Ґая Юлія Цезаря та «Байдики» Ґая Валерія Катулла, роман «Еліксири від лукавого» Ернста Теодора Амадея Гофмана, вірші Велимира Хлєбнікова й Осипа Мандельштама. Написав спогади про Соломію Павличко та Юрія Шевельова. Автор збірки віршів і поетичних перекладів «Щодня крім сьогодні» (Львів, 2002).

Мешкає у Львові.

Бібліографія

Книжкові видання: 

Коріння каменя: Вірші та інверсії. Харків: Акта, 2019. (Друкується).
Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії / Упоряд., перекл. з давньогр., передмова й коментарі. Львів: Астролябія, 2019. (Друкується).
Catullus versus Sappho: Переклад поза контекстом ґендерної лінґвістики. Львів: Літопис, 2005. (Серія «Соло триває — нові голоси»; № 2: Лекція 2003 на пошану Соломії Павличко = Сапфо: збірник статей).
Щодня крім сьогодні: Вірші й переклади. Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002.

Вибрані переклади:

Алкей. Вибрані фраґменти / Перекл. з давньогр. // Алкей. Пісні застольні і повстанські. Львів: Піраміда, 2013. С. 114–119.
Сапфо. Вибрані пісні та фраґменти / Перекл. з давньогр. // Сапфо. Пісні з Лесбосу. Львів: Піраміда, 2012. С. 115–120.
Сенека (Луцій Анней Сенека). Федра: Трагедія / Перекл. з лат. Юрія Мушака за ред. Тараса Лучука // Римська драма. Київ: Грамота, 2008. С. 179–218.
Марціал. Епіграми / Перекл. з лат. // Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія. Львів: Світ, 2000. С. 248–249.
Платон. Евтифрон / Перекл. з давньогр. // Платон. Діалоги. Київ: Основи, 1995. С. 54–68.
Грубер, Йона. Слово — це ти: Афоризми / Перекл. з нім. // Грубер, Йона. Поезії. Київ: Дніпро, 1989. С. 74–82.

Вибрані наукові публікації:

Остап Луцький — перекладач давньогрецької поезії // Муза і чин Остапа Луцького / Упоряд. Василь Деревінський та ін. Київ: Смолоскип, 2016. С. 649–706.
«Антициклон» Назара Гончара та його старохристиянські паралелі // Парадигма. Львів, 2014. Вип. 8. С. 281–298.
Ранньовізантійський постмодернізм: «Гомерокентрон» Евдокії Авґусти // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2014. Вип. 60, част. 2. С. 17–37.
Непомічений перекладач Сапфо: Михайло Соневицький // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Острог, 2013. Вип. 21. С. 46–54.
Поетичні графіті на статуї Аменготепа ІІІ // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2012. Вип. 21. С. 511–524.
Білінґвізм чи квазібілінґвізм Юрія Луцького? // Україна і світ: прагнення змін. Київ: Дух і Літера, 2010. С. 195–207.
Гермес над криницею, або Українська античність // Іноземна філологія. Львів, 2010. Вип. 122. С. 339–344.
Якби Христос у Лужиці з’явивсь: Пам’яті Юрія Брєзана // Питання сорабістики. Львів, 2009. Вип. 6. С. 30–38.
Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 2008. Вип. 44, част. 1. С. 41–53.
Українська еміґраційна література другої половини ХХ ст.: проблема двомовності // Український вимір. Ніжин, 2007. Вип. 6. С. 137–138.