Хартія

Міжнародного ПЕН-клубу

Література, хоч і національна за своїм походженням, не знає кордонів і повинна залишатися спільною цінністю націй всупереч політичним чи міжнародним потрясінням.

За будь-яких обставин, але особливо в часи війни, витвори мистецтва – і загалом культурна спадщина людства – повинні залишатися недоторканними з боку національних та політичних пристрастей.

Члени ПЕН повинні повсякчас використовувати будь-який свій вплив задля взаєморозуміння та взаємоповаги між народами; вони зобов’язуються робити все можливе, аби розвіювати расову, класову й національну ненависть та обстоювати ідеал людства, що живе в мирі й рівності в єдиному світі.

ПЕН виступає за принцип безперешкодного поширення думки в межах кожної нації та між усіма націями, а його члени зобов’язуються протистояти будь-яким формам обмеження свободи самовираження у своїй країні, спільноті, а також у всьому світі, наскільки це можливо.

ПЕН визнає свободу преси й виступає проти довільної цензури в мирний час. Він переконаний, що належний поступ світу до більш якісно організованого політичного й економічного порядку передбачає імператив свободи критикувати уряди, адміністрації та інституції. А оскільки свобода передбачає добровільне самообмеження, члени ПЕНу зобов’язуються протистояти таким порокам вільної преси, як брехливі публікації, свідома неправда та спотворення фактів з політичною чи особистою корисливою метою.