Кебуладзе Вахтанґ

Народився 12 лютого 1972 в Києві. Філософ, письменник, перекладач. Професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доктор філософських наук.

Навчання і професійна діяльність

1989-1994: навчання на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1994-1994: захист дипломної роботи на тему «Кант і російська релігійна філософія»

1994-1997: аспірантура філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

02-10 1998: молодший науковий співробітник філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

22.06 1998: захист дисертації на тему «Інтерсуб’єктивне вчення Е. Гусерля як трансцендентальне тло феноменологічної концепції досвіду А. Шюца», отримання наукового ступеню кандидата філософських наук

10 1998-01 2000: наукове стажування на філософському факультету (спеціальність філософія) та факультету соціальних наук (спеціальність соціологія) університету м. Констанц (ФРН) за фінансової підтримки німецького фонду DAAD (Німецька академічна служба обміну)

02. 2000-12.2005: асистент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

01.2006-06.2016: доцент кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

20.06.2012: захист дисертації на тему «Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології», отримання наукового ступеня доктора філософських наук

від 07.2016: професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні публікації:

Книжки:

1. Феноменологія. Навчальний посібник – К.: ППС-2002, 2005 – 120 c.

2. Феноменологія досвіду. – К.: Дух і Літера, 2011. – 280 с. (другий наклад 2012).

3. Чарунки долі. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с.

Книжки у співавторстві:

1. Основи практичної філософії. Підручник; [за ред. А. М. Лоя]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 511 с.

2. Філософська освіта в Україні: історія і сучасність: Колективна монографія; [за ред. М. Л. Ткачук]. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. – 419 с.

3. После советского марксизма: история, философия, социология и психоанализ в национальных контекстах (Беларусь, Украина); [сост., науч. ред. О. Шпарага]. – Вильнюс: ЕГУ, 2013. – 284 с.

4. Öffentlichkeit und Demokratie in der Metamorphose; [hrsg. Von Peter Nitschke und Mirko Wischke]. – Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2013. – (Aktuelle Probleme moderner Gesellschaften) – 158 с.

5. Щитцова Т., Глухова И., Кебуладзе В. и др. Ты хочешь поговорить об этом? Новая психологическая культура в постсоветской Беларуси и Украине; [сост., науч. ред. Т. Щитцова]. – Вильнюс: ЕГУ, 2014. – 358 с.

6. Политики знания и научные сообщества; [под ред. В. Кебуладзе]. – Вильнюс: ЕГУ, 2015. – 210 с.

Основні переклади:

1. Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого. – К.: ППС-2002. – 2004, 205 с. (з німецької).

2. Гусерль Е. Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки. – К.: ППС-2002. – 2009, 354 с. (з німецької).

3. Шюц. А., Лукман Т. Структури життєсвіту – К.: Український центр духовної культури. – 2004, 558 с. (з німецької).